Fordele ved at kombinere meditation og afspænding

Fordele ved at kombinere meditation og afspænding

Kombinationen af meditation og afspænding er unik, idet vi ved at kombinere metoderne optimerer mulighederne for at opnå det vi gerne vil.

I virkeligheden kan det være svært at adskille de to metoder fra hinanden, men groft set arbejder vi med vores tanker og følelser når vi mediterer og med vores krop når vi afspænder.

Men da vores krop, sind og psyke fungerer i en konstant vekselvirkning, og herved påvirker hinanden både positivt og negativt, vil for eksempel en afspændt krop give sig til udtryk i rolige eller positive tanker, og omvendt vil vores tanker eller sindsstemninger påvirke vores krops fysiske spændingsmønstre. På denne måde hjælper afspændingen os med at meditere, og meditationen hjælper os til at spænde af.

Metoderne understøtter og komplementerer altså hinanden, og giver os nuancerede muligheder for at inddrage hele vores personlighed i processen.