Kropsterapi

Kropsterapi er en helhedsorienteret terapiform, som inddrager både krop, sind og psyke i behandlingen.

Krop, sind og psyke er dele af det hele vi kalder et menneske. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at have mulighed for at inddrage alle områderne, og deres indbyrdes samspil, i behandlingen, hvad enten udgangspunktet er gener af fysisk, psykisk eller mental art.

Når vi inddrager kroppen i behandlingen, øges vores kropsbevidsthed. Kropsbevidsthed vil sige, at vi er i stand til at mærke, tolke og ikke mindst handle på vores krops impulser og signaler. Ved at øge vores kropsbevidsthed, får vi således i højere grad mulighed for at foretage bevidste valg, og herigennem også mulighed for at lade vores liv udvikle sig i den retning, vi ønsker det.

Læs mere om kropsterapi her

 

Stress

At kunne mærke kroppen og dens funktionsmåder, er en vigtig forudsætning for at kunne håndtere stress.

Angst og depression

At arbejde med kroppen, er at arbejde med at bringe glæden, roen, lysten og håbet til live igen.

Særligt sensitive

Særligt sensitive mennesker er i højere grad end andre, disponerede for at føle sig udmattede, angste, deprimerede og stressede.

Sorg og krise

En ubearbejdet krise eller sorg lagres i vores system og tapper livsvigtige ressourcer og energi.

Spiseforstyrrelser

Uanset hvilket ydre udtryk en spiseforstyrrelse har, forhindrer den os i, at leve det liv vi gerne vil.