Om behandlingen

En individuel session hos Pernille tager 1 time og indeholder typisk en samtaledel, en øvelsesdel og en manuel behandlingsdel.

Samtaledelen

Samtaledelen vil typisk være af både informerende og terapeutisk karakter, og den rummer mulighed for samtale om oplevelser, reaktionsmønstre og handlemuligheder i forbindelse med henvendelsesårsagen.

De informerende aspekter af samtalen har til formål at give klienten mulighed for en intellektuel forståelse af de fysiologiske, psykologiske og mentale reaktioner på for eksempel angst, depression, stress eller sygdom. En intellektuel forståelse af kroppens reaktioner kan give både ro og større mulighed for fremover at handle hensigtsmæssigt på kroppens signaler.

Ved den terapeutiske del af samtalen, vil klienten have mulighed for at undersøge og bearbejde sine personlige oplevelser og reaktionsmønstre i forbindelse med henvendelsesårsagen. Denne del vil ofte have karakter af støtte og vejledning omkring nye handlemuligheder samt bevidstgørelse af uudnyttede ressourcer og potentialer.

Øvelsesdelen

Ved øvelsesdelen vil Pernille Nejst, hvis klienten ønsker det, typisk instruere klienten i kropslige eller mentale øvelser, som klienten kan arbejde med på egen hånd mellem sessionerne. Eksempelvis kan instruktion i afspændende eller meditative teknikker være en del af denne del af behandlingen. Denne del af sessionen er essentiel, idet et af målene med behandlingen typisk vil være, at klienten, igennem behandlingen, erhverver sig redskaber til, på længere sigt, at være i stand til at håndtere udfordringer relateret til henvendelsesårsagen på egen hånd.

Den manuelle behandlingsdel

Under den manuelle behandlingsdel modtager klienten manuel behandling liggende fuldt påklædt på en briks. Her støtter Pernille Nejst klientens muskler i at genfinde deres naturlige spændingsbalance, samtidig med, at eventuelle erkendelser og bearbejdet materiale fra samtaledelen har mulighed for at bundfælde sig i kroppen.

Et andet formål med den manuelle behandling er endvidere at give klienten erfaringer med, hvad det vil sige at være afspændt i vågen tilstand. Sådanne erfaringer vil gøre det nemmere for klienten i stadig større grad at genfinde denne tilstand på egen hånd. At få erfaringer i, og øve sig på, at være afspændt i vågen tilstand, er af stor betydning i enhver forandrings- og udviklingsproces, idet det er i denne tilstand, at kroppen fordøjer både fysiske og psykiske indtryk samt genopbygger, restituerer og tilpasser sig nye måder at være i livet på.

Se også Om behandlingen i øvrigt , Om meditation og Udtalelser

Billede fra Behandlingsrummet: