Om behandlingen i øvrigt

Pernille Nejst arbejder ressourceorienteret, hvilket vil sige, at hun arbejder ud fra en overbevisning om, at vi alle besidder de redskaber, der skal til, for at leve et, for os, godt og glædesfyldt liv.

Dog oplever de fleste af os, at der vil være perioder i vores liv, hvor vi ikke er i stand til at mærke, og dermed bruge, vores iboende ressourcer. I disse perioder kan det, for nogle, være hensigtsmæssigt at søge hjælp hos en behandler, som kan støtte os i at genfinde de potentialer, der kan hjælpe os gennem svære perioder af vores liv.

I tråd hermed, arbejder Pernille Nejst altid ud fra en overbevisning om, at det er klienten der er eksperten i sit eget liv, og at Pernilles opgave primært er at være lydhør, opfindsom og støttende i en sådan grad, at klienten vil være i stand til at genopdage lige præcis de ressourcer, der skal til for at arbejde videre på egen hånd.

Dette vil også sige, at Pernille oftest arbejder i forholdsvis korte forløb med tanke på vigtigheden af, at klientens krop, psyke og sind, når det er klart, får en erfaring af at ’jeg kan godt selv’, - at det ikke er behandlingen der er vigtig, men klientens evne til at opleve den autoritet, ro og styrke, det giver at besidde ressourcer og redskaber til, på egen hånd, at udnytte sine fulde potentialer.