Om kropsterapi

Kropsterapi er en helhedsorienteret terapiform, som inddrager både krop, sind og psyke i behandlingen.

Krop, sind og psyke er dele af det hele vi kalder et menneske. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at have mulighed for at inddrage alle områderne, og deres indbyrdes samspil, i behandlingen, hvad enten udgangspunktet er gener af fysisk, psykisk eller mental art.

Når vi inddrager kroppen i behandlingen, øges vores kropsbevidsthed. Kropsbevidsthed vil sige, at vi er i stand til at mærke, tolke og ikke mindst handle på vores krops impulser og signaler. Ved at øge vores kropsbevidsthed, får vi således i højere grad mulighed for at foretage bevidste valg, og herigennem også mulighed for at lade vores liv udvikle sig i den retning, vi ønsker det.

Den kropsterapeutiske behandling skaber således mulighed for klienten for at arbejde med hans/hendes problematikker fra flere forskellige indfaldsvinkler, hvilket som oftest sætter skub i erkendelsesprocesserne og nuancerer mulighederne for at integrere processen i hans/hendes liv.

Pernille Nejst vil, i samarbejde med klienten, tilrettelægge behandlingsforløbet efter den enkeltes gener, livsstil, præferencer og ressourcer.

For uddybende information se Om behandlingen og Om behandlingen i øvrigt
For inddragelse af meditative teknikker i behandlingen se Om meditation