Om Pernille Nejst

Kropsterapeut og Meditationslærer

Pernille Nejst er uddannet afspændingspædagog og er professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik.

Herudover er Pernille meditationslærer fra Zen-skolen i Californien, hvilket hun med fordel benytter teknikker fra i arbejdet med både individuelle klienter og grupper.

Pernille brænder for formidlingen og bevidstgørelsen af sammenhængen mellem krop, sind og psyke, og hvordan vi med fordel kan bruge kroppens ressourcer til at realisere vores største potentialer og skabe mening og sammenhæng i vores liv.

Pernille er god til at tilpasse behandlingen til den enkeltes behov og til at formidle både meditative og afspændingspædagogiske teknikker på en simpel og let tilgængelig måde, som nemt kan integreres i hverdagen.

Pernille har det meste af sit arbejdsliv, arbejdet med mennesker med stress- og angstrelaterede problematikker. Sideløbende med sin private praksis, har Pernille i en årrække været ansat hos overlæge dr. med Bo Netterstrøm på ’Stressklinikken’ på Nordsjællands Hospital i Hillerød, hvor hun både har haft stresspatienter i individuel behandling og undervist grupper af patienter i meditation og afspænding.

Pernille er ejer af Stressklinikken City i København, som er et klinikfællesskab af kropsterapeuter og psykologer.

Læs Udtalelser fra kursister og klienter.

For behandlingsforløb se Individuelle forløb og meditationsforløb